Systemen

membraanGeschikt voor elke dakuitvoering

EPDM is geschikt voor platte en hellende daken, zowel in nieuwbouw als in renovatie. Daar waar hoge eisen worden gesteld aan de dakafdichting verdient EPDM de aanbeveling.
Met EPDM kunnen alle bevestigingstechnieken worden gevolgd welke voor vlakke, lichthellende en gebogen daken gebruikelijk zijn zoals:
1.        los gelegd, geballast
2.        geheel of partieel gekleefd
3.        mechanisch bevestigd

Losgelegde, geballaste EPDM daken worden vanwege de snelle verwerking vaak uitgevoerd in prafab EPDM membraan technieken. Hierbij  zal wel een opdrachtgever moeten letten op beschermende maatregelen tijdens een nieuwbouwfase.  Membranen kunnen kwetsbaar zijn als tijdens de bouwfase veel ander bouwverkeer over de nieuwe aangelegde bedekking nog moet plaatsvinden. Dan zal het beter zijn om eerst een dampremmer als noodlaag aan te brengen waarna in latere fase de definitieve isolatie en toplaag wordt aangebracht. In nieuwbouw of renovatie kan het ook wenselijk zijn om direct een keuze te maken voor dakbanen waarbij de dagproductie direct waterdicht kan worden afgesloten. Ook de moeilijke dakvorm en wellicht moeilijke detailleringen kan een keuze voor EPDM dakbanen sneller bewerkstelligen. Als ballast kan gedacht worden aan groendaksystemen van voldoende gewicht (FLL keur), looppaden, tegels, grind ed. maar ook permanente waterdaken.

Geheel verkleefde systemen worden vaak in zelfklevende dakbanen uitgevoerd waarbij de zogenaamde partieel verkleefde systemen ook kunnen uitgevoerd worden in membraan technieken. Ook hiervoor gelden uiteraard bovengenoemde te nemen maatregelen.  Volledig verkleefde dakafdichting van EPDM wordt door makers van intensieve groendaksystemen of gebruiksdaken veelal aanbevolen.

Een uitvoering in mechanisch bevestigde systemen kan uitgevoerd wordem zowel in EPDM dakbanen als EPDM prefab membranen. Hiervoor zijn inmiddels vele technieken ontworpen om zowel de, bij EPDM dakbanen, traditionele wijze van bevestigen in de overlap toe te passen als  ook de, door producenten ontworpen, specialistische bevestigingstechnieken voor prefab membranen.
EPDM leent zich in het algemeen voor alle dakoppervlakken waaraan zwaardere of meer bijzondere eisen worden gesteld.