Verwerkers

Foto%20EPDM%20plakken%20BOKO EPDM is een dakbedekking die vele voordelen biedt ten aanzien van  andere dakafdichtingen. Toch dienen ook de nadelen worden genoemd. De prijs van EPDM ligt doorgaans hoger. Deze wordt weliswaar weer teniet gedaan door de extreem lange levensduur en lage kosten voor onderhoud, maar maakt toch dat deze dakbedekking niet in aanmerking komt daar waar lagere kwaliteitseisen worden gesteld.

Daar komt bovendien bij dat bedacht moet worden dat het leggen van een EPDM-dak niet ieders werk is. De hoge zekerheden worden in de praktijk alleen verkregen wanneer de dakbedekking wordt verwerkt door daarvoor gecertificeerde en geauthoriseerde bedrijven en dakbedekking die het complete systemen van één en dezelfde producent betrekt en hiermee één waterdicht dak vormt. Samen met de producent binnen de VESP wordt de opdrachtgever voorzien van een jaren lang goed functionerend dak met een uitstekende 10 jarige overkoepelende garantie.

Voor specialistische EPDM daken, zoals bijvoorbeeld volledig verkleefde tuindaksystemen en losliggende prefab  membraandaken is de inzet van gespecialiseerde dakdekkers onontbeerlijk. Dit vormt uiteraard geen probleem voor opdrachtgevers die daken verlangen met de hoogste kwaliteit.