Daktuinen/gebruiksdaken

EPDM rubberfolie is een ideale oplossing als waterafdichting onder groen- of gebruiksdaken. Niet alleen waterdichte, maar ook wortelbestendige naadverbindingen zijn noodzakelijk onder groendaken en met name de duurzaamheid van EPDM zal in deze daksystemen een grote rol spelen. Tussentijds renoveren is geen goede zaak. Volledig gekleefde systemen zijn bij voorkeur geschikt onder (Intensieve) begroeide daken, maar ook losliggende systemen (extensieve begroeiing) behoren tot de mogelijkheden waarbij compartimentering of lekkagedetectie wordt aangeraden.

Hieronder enkele referenties: