EPDM versus lood

Erik%20pictures%20145%20kleinBladlood ‘mag weer’, was de kop boven een artikel in de vakbladen waarin melding werd gemaakt van een TNO rapport dat bladlood kenschetst als materiaal voor Duurzaam Bouwen.

De conclusie dat bladlood daarmee beter zou zijn dan moderne bouwmaterialen wordt echter bestreden. Met name de producenten van EPDM, dat een groot marktaandeel heeft veroverd op bladlood en waaraan veel bouwers inmiddels de voorkeur geven, noemen deze conclusie van de Stichting Informatiecentrum Bewerkt Lood, veel te vergaand.

Zij worden daarin gesteund door de bouwsector waarvoor EPDM inmiddels een niet meer weg te denken materiaal is in spouwmuurtoepassingen. De reactie van de Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) op bladlood.

 

3B%20Gootrenovatie%20AmsterdamArtikel EPDM contra zink

Gootbekleding EPDM contra Zink
Door DWR, Dienst Waterbeheer en Riolering is een praktijkonderzoek in Amsterdam uitgevoerd naar de zinkemissie uit zinkendakgoten. De bemonstering van regenwater heeft plaats gevonden in een periode van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002. Twee identieke woonblokken met eenzelfde zinken dakgoot op de heggerankweg zijn in het onderzoek meegenomen wwarvan één goot is bekleed met een zelfklevende EPDM strook.

science_center_NEMO(1)Metalen in de bouw, niet in het water

Waterbeheerders hebben grote problemen om zware metalen uit het water te filteren. Dit document bevat een overzicht van bouwmaterialen die als alternatief goed beschikbaar zijn en niet dezelfde problemen geven als zware metalen in ons milieu.