Milieueffecten

DSC00008%20kleinBij EPDM spelen wat betreft de eerste fase van de kringloop voornamelijk de milieueffecten van aardolie, het transport daarvan en de raffinage processen van olie een rol van betekenis. Van EPDM in de gebruiksfase zijn geen negatieve gevolgen voor het milieu en de humane gezondheid bekend. EPDM is een duurzaam materiaal: het gaat ongeveer twee keer zo lang mee als bitumineuze dakbedekkingsmaterialen. De levensduur is nog langer als het materiaal wordt beschermd onder een begroeid dak.

De afvalfase
Na sloop van het gebouw is EPDM-folie geschikt- mits niet geplakt aan de ondergrond) om in de primaire vorm te worden hergebruikt op een ander dak, maar dat is slechts een theoretisch mogelijke hergebruiksvorm.
EPDM kan worden gerecycled tot rubbergranulaat, voor toepassing in een ander product. Bij verbranding kunnen evenals bij andere kunststoffen schadelijke emissies vrijkomen. Van effecten bij stort zijn geen gegevens voorhanden, maar een materiaal als EPDM mag volgens het Afvalstoffenbesluit ook niet worden gestort.

bron ir. Andy van de Dobbelsteen & Kees Alberts.

Rapport Millieueffecten van bouwmaterialen 2001
Uitloog onderzoek DWR zink/ EPDM goot