Investeringskosten

Hoftoren%20Den%20Haag%20vanaf%20145mtrEPDM en Global costs

Prijsbeheersing is in het bouwproces een element van eminente betekenis. Waar in aanvang van het proces nog gemakkelijk gesproken wordt over kwaliteit, blijkt aan het eind de prijs toch te vaak een doorslaggevende factor. Ook of misschien juist als het over daken gaat. Ten onrechte. De belangrijkste besparingen kunnen op het dak slechts gerealiseerd worden door kwaliteit als uitgangspunt te nemen. En niet alleen als het om besparingen op termijn gaat. Ook als gekeken wordt naar de direct te realiseren winst.

Veranderde opvattingen over het dak als onderdeel van de totale architectuur zijn van gunstige invloed op de oordeelsvorming over daktechniek, dakconstructie en dankbedekking. In de woningbouw is de dakafwerking een voornaam verkoopargument geworden. Het tijdperk van steeds verder gaande bezuiniging is omgeslagen in een keuze voor mooiere, duurzamer materialen, verwerking in het zicht en niet zelden een dakconstructie die in hoge mate het karakter van woning of woonbuurt bepaalt.

De consument is er langzamerhand meer van doordrongen geraakt dat duurzaamheid geëist kan en mag worden. De markt volgt deze trend. Een zorgvuldige afwerking en keuze voor duurzame materialen en dat liefst in een creatieve, onderscheidende toepassing, leveren een makkelijker en beter verkoopbaar resultaat op, dan de keuze voor de goedkoopste oplossingen. De markt voor het duurste segment in de woningbouw mag zich dan wat moeizaam ontwikkelen, datzelfde geldt voor de goedkoopst en in massa geproduceerde nieuwbouw. Het gunstigst ontwikkelt zich de middenmoot. Misschien wat kleiner opgetrokken dan voorheen, maar beter afgewerkt en vooral individueler voor wat ligging en uitstraling betreft. Men behoeft geen studie te hebben gemaakt van de geschiedenis van het verkavelingspan om direct de verschillen te zien tussen de Vinexbouw van de eerste generatie en de woonwijken die vandaag de dag worden gerealiseerd.

Download investeringsgrafiek.