Prijs/kwaliteit verhouding

Trappisten%20Westmalle Prijs/ Kwaliteit

In de discussies over de verhoudingen tussen prijs en kwaliteit neemt EPDM een gunstige en feitelijk unieke positie in. Hoewel de prijs per vierkante meter in het algemeen hoger ligt dan van andere baanvormige dakbedekkingen of folies, zijn zowel de directe besparingen als de besparingen op termijn aanzienlijk.
Bekend is dat EPDM een uitzonderlijke lange levensduur heeft en nauwelijks vraagt om onderhoud. Dit laatste voordeel treedt vooral in de loop der jaren aan het licht. Waar andere producten op den duur toch te maken krijgen met verwering onder invloed van luchtcondities en inwerking van UV-stralen, behoudt EPDM in hoge mate zijn oorspronkelijke fysische kwaliteiten. Ook de elasticiteit van de synthetisch rubberen folie verliest niet aan rekbaarheid en weerstand. Ook niet bij extreem lage- of extreem hoge temperaturen.
Een in het oog lopend voordeel is voorts de ondoordringbaarheid voor plantenwortels. Waar andere producten wortelwerend worden gemaakt is EPDM van nature ondoordringbaar. Dit maakt dat het product ook geschikt is voor verwerking onder het maaiveld, als bodembedekking voor vijvers, maar ook en vooral voor dakbedekking onder groendaken en parkeerdaken waar onder de betegeling immers ook planten- en algengroei kan ontstaan.

De meest economisch verantwoorde keuze
De besparingen die met EPDM tijdens de verwerking kunnen worden gerealiseerd zijn van andere orde. Doorgaans wordt EPDM verlijmd of onderling verbonden met tapes, gevulkaniseerd of gelast met hete lucht. Dit is een schonere en snellere verwerking dan de traditionele bevestiging van andere baanvormige dakbedekkingen. Mogelijk is ook dat de gehele dakbedekking als één, gesloten membraan onder fabrieksomstandigheden wordt geprepareerd waarna de dakbedekking als één geheel op het dak wordt uitgelegd. Inclusief alle openingen en opstanden met prefab doorvoeren voor goten, ontluchtingen en op het dak te plaatsen installaties. Op die manier is EPDM hoewel ogenschijnlijk een duurder- kwalitatief hoogstaand product – per gelegde vierkante meter in feite goedkoper dan menige lager geprijsde concurrent. Dit laatste dan volgens de formule die totaalprijs = (materiaalprijs + verleggingskosten) + onderhoudskosten: levensduur. In de praktijk komt daardoor de som van materiaalprijs + verleggingskosten vaak lager uit dan de totaalprijs van de concurrent. Wie wellicht goedkoper uit wil zijn doet er dus goed om ook een EPDM keuze in zijn definitieve besluit mee te nemen en wellicht alleen voor het beste te kiezen.

Download artikel VESP goedkoop wordt duurkoop