Visie

In onze visie is EPDM het product voor nu èn de toekomst.

Door krachten te bundelen in combinatie met de extreem lange levensduur en lage milieubelasting biedt het product volop kansen in de segmenten dakafdichtingen, geveldichtingen en geo toepassingen.

De Verenigde EPDM Systeem Producenten (VESP) stelt zich daarom ten doel haar leden te ondersteunen in het bereiken van een jaarlijkse groei van het marktaandeel EPDM.

Door vertegenwoordiging in (regelgevende) commissies, het uitvoeren van gezamenlijke onderzoeken naar duurzaamheid en promotie in de Beneluxmarkt heeft de VESP deze doelstelling, anders in de achter ons liggende jaren van crises, weten te bereiken.

Krachten bundelen ten behoeve van gezamenlijk onderzoek naar thema’s zoals onder andere ‘cradle to cradle’ en recycling van het product, dat is waar de VESP de komende jaren ook voor staat.