Links

BDA Groep

De BDA Groep heeft zich in de afgelopen 25 jaar geprofileerd als HET Onafhankelijke Adviesbureau op het gebied van gevels en daken. De BDA Groep bestaat uit BDA Advies met de gespecialiseerde afdelingen BDA Geveladvies, BDA Dakadvies, BDA Onderbouw en BDA Zonne-energie, het BDA Keuringsinstituut voor materiaal- en systeembeproevingen en BDA Opleidingen.

www.bda.nl

Butgb

De BUtgb (Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) werd in 1971 opgericht door het NIH (Nationaal Instituut voor de Huisvesting), het controlebureau voor de bouw SECO en het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Gedurende twee decennia ontwikkelde deze procedure zich tot een eersterangsreferentie - voor niet-genormaliseerde producten - inzake de kwaliteit en de gebruiksgeschiktheid bij het bouwen en tot een instrument van wederzijdse erkenning over heel Europa.

www.butgb.be

Confederatie Bouw

De Confederatie Bouw is de enige overkoepelende werkgeversorganisatie die in héél België alle bouwactiviteiten vertegenwoordigt.

www.confederatiebouw.be

Dakmerk

Dakmerk is in de eerste plaats een kwaliteitskeurmerk. Het is bedoeld voor dakbedekkingsbedrijven die bitumineuze of kunststof dakbedekkingen toepassen. Een dakbedekkingsbedrijf met Dakmerk betekent voor u de grootst mogelijke zekerheid.

www.dakmerk.nl

Dakweb

DAKWEB, internet zoekprogramma voor de gehele dakmarkt.

www.dakweb.nl

Dakwijzer

De internetapplicatie Dak-wijzer is een instrument om gratis online duurzame baanvormige dakbedekkingsconstructies te ontwerpen. Het hulpmiddel is ontwikkeld door SBR in samenwerking met 15 leveranciers en producenten van onder andere isolatie- en dakbedekkingsmaterialen.

www.dakwijzer.nl

Intron

INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van kwaliteitsvaststelling, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsvoorspelling van producten en processen voor de bouw.

www.intron.nl

RUWA

The Rubber Waterproofing Association (RUWA) is a Product Group within the European Tyre & Rubber Manufacturers' Association, ETRMA. RUWA was formed in 2001 and represents all the main suppliers of EPDM waterproofing membranes in Europe.

www.ruwa.org

SBD

De SBD is hèt kennisinstituut voor de dakenbranche inzake arbeidsomstandigheden- en arbeidsmarktbeleid.

www.sbd.nl

Vebidak

VEBIDAK is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Zij heeft de mensen, de middelen en de expertise in huis om de collectieve en individuele belangen te behartigen van de serieuze bedrijven in deze branche. En dat een lid van VEBIDAK tot de serieuze bedrijven behoort, daar staan onze lidmaatschapscriteria borg voor!

www.vebidak.nl

VROM/ Bouwbesluit

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt zichzelf de volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst.

www.vrom.nl | rijksgebouwendienst

WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Het WTCB is een instelling voor toegepast wetenschappelijk onderzoek en informatieverstrekking voor de Belgische bouwsector, opgericht in 1960 bij toepassing van de besluitwet van 30/01/1947. Het staat ten dienste van de bouwbedrijven, de industrie, ontwerpers en openbare besturen. Het werkt permanent samen met universiteiten en andere gespecialiseerde onderzoeksinstellingen.

www.wtcb.be