EPDM: betrouwbaar en hoogwaardig

voorblad SKZVerschillende onderzoeksinstanties, gespecialiseerd op het gebied van milieu hebben reeds vastgesteld dat EPDM behoort tot de dakbedekking met de relatief minst milieubelastende dakbedekkingsmaterialen (zie diverse publicaties w.o. een S.K.Z. studie uit 2005).

Vastgesteld is, dat met name de duurzaamheid, naast hergebruik c.q. recycling/ downcycling, een belangrijk criterium is, waardoor EPDM ten opzichte van andere materialen voor dezelfde toepassing gunstigere resultaten geeft met betrekking tot het milieu.

De levensduurverwachting van EPDM ligt op minstens 50 jaar.

Naast duurzaamheid van het materiaal is een zeer belangrijk aspect de verwerkingsinvloed om de te verwachten levensduur te kunnen verwezenlijken.

Lees verder over het onderzoek_naar de milieueffecten_van dakbedekking_EPDM